Phương thức thanh toán

TIỀN MẶT KHI GIAO HÀNG HOẶC CHUYỂN KHOẢN QUA TÀI KHOẢN CÔNG TY TRÊN PHIẾU XUẤT KHO.